SUỐI LƯƠNG - ART CENTER

Khám phá

SUỐI LƯƠNG - ART CENTER

Suối Lương Art Center (SLAC) là một không gian nghệ thuật độc lập nằm trong khu Du Lịch Sinh Thái Suối Lương - TP. Đà Nẵng, được sáng lập bởi Công ty CP DANATOL. Hướng đến việc nâng cao nhận thức về nghệ thuật đương đại của công chúng, các hoạt động của SLAC bao gồm hỗ trợ cả về tài chính lẫn không gian cho các nghệ sĩ trẻ việt nam và quốc tế, qua đó tạo cơ hội cho họ biểu đạt ý tưởng mà không bị ràng buộc...

ĐẶT DỊCH VỤ khu sinh thái Suối Lương ngay hôm nay

Đặt dịch vụ online để khám phá địa điểm vui chơi, picnic, con suối đẹp nhất, thú vị nhất Đà Nẵng mà các bạn không nên bỏ qua tại Đà Nẵng.

ĐẶT DỊCH VỤ
TOP